nurlarsemavi 9 Takipçi | 188 Takip
Kategorilerim
Diğer İçeriklerim (22)
Tüm içeriklerim
Takipçilerim (9)

İLMİN ŞANINDA OLAN TEŞVİK.

2015-02-14 20:08:00
İLMİN ŞANINDA OLAN TEŞVİK. |  görsel 1
Meseleleri '' kırk parçaya '' bölüp, '' seksen açı '' ile bakıp düşünmek, ancak sizin o mesele hakkında sahip oldugunuz levazımatlar ile alakadardir! Bu ise, ilmi mevzularda yok olmanıza bağlı...

'' fi-s san'at olmaktır. Vazife-i hilkat bu iken, bu yolsuzlukla san'atın suret-i lâyıkasını tağyir eder ve nevamisini incitir. Ve asıl müstaid olduğu san'ata olan meyliyle; teşebbüs ettiği gayr-ı tabiî san'atın suretini çirkin eder. Zira bilkuvve olan meyil ve bilfiil olan san'atın imtizacsızlığı için bir keşmekeş olur. Bu sırra binaen pek çok adam meyl-ül ağalık ve meyl-ül âmiriyet ve meyl-üt tefevvuk ile mütehakkim geçinmek istediğinden, ilmin şanında olan teşvik ve irşad ve nasihat ve lütfu terkedip kendi istibdad ve tefevvukuna vesile-i cebr ve ta'nif eder. İlme hizmete bedel, ilmi istihdam eder. 

Muhakemat - 53

 

0
0
0
Yorum Yaz